Status Personen Van Surinaamse Afkomst

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderdirectoraat Consulaire Zaken

Henk Arronstraat no.8

Telefoon: 477030 en 472497


Neem eerst de instructies door alvorens over te gaan tot invullen.

Gegevens Aanvrager

Achternaam van de aanvrager *  
Voornamen aanvrager*  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorteplaats *  
Geslacht * Man Vrouw
Burgerlijke staat* Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Weduwe WeduwnaarNationaliteit bij de geboorte *
Huidige nationaliteit *
Wijze van verkrijging van de huidige nationaliteit * Naturalisatie Anders
Wijze van verkrijging omschrijving
Paspoortno. *  
Dag van afgifte *
select
select
select
     
Verval datum *
select
select
select
     Hoe maakt u aanspraak op PSA? *
Ik ben in Suriname geboren
Ouders zijn in Suriname geboren
Grootouders zijn in Suriname geboren
Echtgeno(o)t(e) PSA gerechtigde
Afhankelijk van uw keuze kan het zijn dat enkele tabjes niet ingevuld hoeven te worden.
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr

Gegevens ouders

Achternaam Ouder *  
Voornamen Ouder *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit van de Ouder *  Achternaam Ouder
Voornamen Ouder
Geboorte datum
select
select
select
Geboorte plaats
Nationaliteit van de Ouder
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr

Gegevens grootouders

Indien de aanvrager het recht op de PSA status alleen aan de grootouder(s) ontleent.

Achternaam grootouder *  
Voornamen Grootouder *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit *  
Grootouders van * Moederzijde VaderzijdeAchternaam grootouder
Voornamen Grootouder
Geboorte datum
select
select
select
Geboorte plaats
Nationaliteit
Grootouders van Moederzijde Vaderzijde
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr
Indien de partner van de aanvrager aanspraak maakt op PSA.

Naam partner *  
Voornamen partner *  
Hoe maakt uw partner aanspraak op PSA? *
Partner is in Suriname geboren
Ouder van partner is in Suriname geboren
Grootouder van partner is in Suriname geboren
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr
Indien de partner, ouder(s) of grootouder(s) van de aanvrager die in Suriname geboren is/zijn een Surinaams paspoort heeft/hebben of heeft/hebben gehad, gaarne de gegevens daarvan hieronder invullen. (Indien beschikbaar)

Paspoort no. partner, ouder of grootouder
Datum van afgifte
select
select
select
Plaats afgiftePaspoort no. ouder of grootouder
Datum van afgifte
select
select
select
Plaats afgifte
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr
Indien de aanvraag voor een minderjarige wordt gedaan door Wettelijke vertegenwoordiger/voogd
Achternaam wettelijke vertegenwoordiger *  
Voornamen wettelijke vertegenwoordiger *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit *  
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr

Contact gegevens Aanvrager

Adres in het buitenland *  
Land *
Postcode
Telefoonno./ Mobielno. *  
Email *  (Permanent) adres in Suriname
Telefoonno./ mobielno.
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr

Opladen bijlagen

*Let er op dat bij het opladen uw foto een jpg of png bestand is.

Foto Applicant *
*
Kopie paspoortgegevens *
*
Bewijs van betaalde leges *
*
(Gelegaliseerde) huwelijksakte, indien gehuwd *
*
(Gelegaliseerd) bewijs van gezag / voogdijschap in geval van minderjarigen *
*
(Gelegaliseerde) geboorteakte van de aanvrager *
*
Geboorteakte van ouder die in Suriname geboren is *
*
Relevant document ouder
*
Geboorteakte van grootouder die in Suriname geboren is *
*
Relevant document grootouder
*
Heeft u opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa@mofa.gov.sr