Status Personen Van Surinaamse Afkomst

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderdirectoraat Consulaire Zaken

Lim A Po straat 23-25

Telefoon: 473575 / Fax: 477294


Neem eerst de instructies door alvorens over te gaan tot invullen.

Gegevens Aanvrager

Achternaam van de aanvrager *  
Voornaam aanvrager*  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorteplaats *  
Geslacht * Man Vrouw
Burgerlijke staat* Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Weduwe WeduwnaarNationaliteit bij de geboorte *
Huidige nationaliteit *
Wijze van verkrijging van de huidige nationaliteit * Naturalisatie Anders
Wijze van verkrijging omschrijving
Paspoortno. *  
Dag van afgifte *
select
select
select
     
Verval datum *
select
select
select
     Hoe maakt u aanspraak op PSA? *
Ik ben in Suriname geboren
Ouders zijn in Suriname geboren
Grootouders zijn in Suriname geboren
Echtgeno(o)t(e) PSA gerechtigde
Afhankelijk van uw keuze kan het zijn dat enkele tabjes niet ingevuld hoeven te worden.
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier

Gegevens ouders

Achternaam Ouder *  
Voornaam Ouder *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit van de Ouder *  Achternaam Ouder
Voornaam Ouder
Geboorte datum
select
select
select
Geboorte plaats
Nationaliteit van de Ouder
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier

Gegevens grootouders

Indien de aanvrager het recht op de PSA status alleen aan de grootouder(s) ontleent.

Achternaam grootouder *  
Voornaam Grootouder *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit *  
Grootouders van * Moederzijde VaderzijdeAchternaam grootouder
Voornaam Grootouder
Geboorte datum
select
select
select
Geboorte plaats
Nationaliteit
Grootouders van Moederzijde Vaderzijde
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier
Indien de partner van de aanvrager aanspraak maakt op PSA.

Naam partner *  
Voornaam partner *  
Hoe maakt uw partner aanspraak op PSA? *
Partner is in Suriname geboren
Ouder van partner is in Suriname geboren
Grootouder van partner is in Suriname geboren
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier
Indien de partner, ouder(s) of grootouder(s) van de aanvrager die in Suriname geboren is/zijn een Surinaams paspoort heeft/hebben of heeft/hebben gehad, gaarne de gegevens daarvan hieronder invullen. (Indien beschikbaar)

Paspoort no. partner, ouder of grootouder
Datum van afgifte
select
select
select
Plaats afgiftePaspoort no. ouder of grootouder
Datum van afgifte
select
select
select
Plaats afgifte
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier
Indien de aanvraag voor een minderjarige wordt gedaan door Wettelijke vertegenwoordiger/voogd
Achternaam wettelijke vertegenwoordiger *  
Voornaam wettelijke vertegenwoordiger *  
Geboorte datum *
select
select
select
     
Geboorte plaats *  
Nationaliteit *  
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier

Contact gegevens Aanvrager

Adres in het buitenland *  
Land *
Postcode
Telefoonno./ Mobielno. *  
Email *  (Permanent) adres in Suriname
Telefoonno./ mobielno.
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier

Opladen bijlagen

*Let er op dat bij het opladen uw foto een jpg, png, gif of tiff bestand is.

Foto Applicant *
*
Kopie paspoortgegevens *
*
Bewijs van betaalde leges *
*
(Gelegaliseerde) huwelijksakte, indien gehuwd *
*
(Gelegaliseerd) bewijs van gezag / voogdijschap in geval van minderjarigen *
*
(Gelegaliseerde) geboorteakte van de aanvrager *
*
Geboorteakte van ouder die in Suriname geboren is *
*
Relevant document ouder
*
Geboorteakte van grootouder die in Suriname geboren is *
*
Relevant document grootouder
*
Heeft u een opmerking over het formulier of ondervind u problemen? Email dan naar: psa.conza@gov.sr
Bent u surinamer en wenst u gerepatrieerd te worden? Voor meer info: Klik hier